ข่าว (News) สุกร (Pig)

พาณิชย์ จ่อคุมราคาหมูหน้าฟาร์ม-เขียง “ห้ามส่งออก” หากเอาไม่อยู่ – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมการค้าภายในแก้ปัญหาหมูแพง ทำข้อตกลงกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขายหมูเป็นไม่เกินกิโลละ 80 บาท หมูหน้าเขียง เนื้อแดง 150 เนื้อสัน 160 เกินจากนี้งัดไม้แข็งเสนอ กกร. คุมราคาสูงสุด หากยังเอาไม่อยู่ จะจำกัดการส่งออก จนถึงห้ามส่งออก พร้อมนำหมูราคาถูกขายผ่านแม็คโคร พาณิชย์จังหวัด กิโลละ 130 บาท เตรียมเชือดตลาดขายแพงโชว์ หลังยังพบโขกราคา

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และห้างค้าปลีกรายใหญ่ เพื่อพิจารณามาตรการดูแลราคาเนื้อสุกร โดยได้มีข้อตกลงกับสมาคมฯ จะจำหน่ายสุกรมีชีวิตในราคากิโลกรัม (กก.) ละ 80 บาท เพื่อให้ราคาหน้าเขียง หมูเนื้อแดง กก.ละ 150 บาท และเนื้อสัน กก.ละ 160 บาท แต่หากพบว่าราคาเกินไปจากที่ได้ตกลงกันไว้ จะใช้มาตรการเข้มงวดขึ้น โดยจะเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ควบคุมราคาสูงสุดต่อไป

“ถ้าการคุมราคาจำหน่ายสูงสุด ทั้งราคาหมูเป็น กก.ละ 80 บาท หมูเนื้อแดงกก.ละ 150 บาท และเนื้อสันกก.ละ 160 บาท ไม่ได้ผลก็จะมาดูเรื่องการส่งออก ระยะแรกจะจำกัดการส่งออกไม่ให้เกินวันละ 5,000 ตัว จากตอนนี้ส่งออกวันละ 10,000 ตัว แล้วจะมาดูร่วมกันว่าจะให้ใครเป็นผู้ส่งออกได้บ้าง และถ้าปัญหายังไม่คลี่คลาย ก็จะใช้มาตรการรุนแรงสุด คือ การระงับการส่งออกชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น” นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวว่า ในด้านการดูแลผู้บริโภค กรมฯ ได้ร่วมมือกับผู้ผลิต นำสุกรชำแหละกระจายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะจำหน่ายหมูเนื้อแดง กก.ละ 130 บาท เริ่มที่ห้างแม็คโคร วันที่ 22 ก.ค.2563 ทั่วประเทศ เพื่อช่วยผู้บริโภคให้สามารถซื้อหมูราคาถูก ส่วนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำลังอยู่ระหว่างการประสานงาน และจะมีจำหน่ายในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อหมูตามตลาดต่างๆ โดยปัจจุบันพบว่า ราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 150-160 บาท ยกเว้นบางตลาดที่มีการจำหน่ายในราคาสูงกว่านี้ เช่น ตลาดพรานนก กก.ละ 170 บาท ตลาดรามอินทรา กม.2 กก.ละ 170 บาท และตลาดดาวคะนอง กก.ละ 170-175 บาท ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
         
สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น มาจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริการะบาด (ASF) ทำให้ผลผลิตหมูในจีน เวียดนาม กัมพูชา และสปป.ลาว เสียหาย จึงมีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น และมีการสั่งซื้อจากไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดส่งออกเพิ่มจากวันละ 5,000-6,000 ตัว เป็น 10,000 ตัว และยังมีความต้องการบริโภคจากการคลายล็อกดาวน์ และเปิดเทอม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com