ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

“พาณิชย์” เร่งแก้ไข่ไก่ราคาตก ประสานปั๊ม “พีที-บางจาก” ช่วย ดันส่งออก 200 ล้านฟอง – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมการค้าภายในเร่งช่วยเหลือ “ไข่ไก่” ราคาตก เตรียมประสานปั๊มน้ำมัน “พีที-บางจาก” ช่วยนำไข่ไปขาย เป้าหมาย 20 ล้านฟอง เบอร์ 3 แผง 30 ฟอง ราคา 70 บาท พร้อมเร่งผลักดันไข่ไก่ส่งออก 200 ล้านฟองออกจากตลาด โดยรัฐชดเชยให้ฟองละ 50 สตางค์ มั่นใจดันราคาขึ้นแน่

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร ได้หารือถึงแนวทางแก้ปัญหาไข่ไก่ราคาตกต่ำ หลังจากพบว่าในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ได้ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด โดยได้จะประสานสถานีบริการน้ำมัน ทั้งพีทีและบางจาก ช่วยนำไข่สดไปตั้งขายภายในสถานีน้ำมันเป้าหมาย 20 ล้านฟอง นำไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 30 ฟอง ขายราคา 70 บาท และจะเร่งผลักดันไข่ไก่ 200 ล้านฟองออกจากตลาด ด้วยการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้เอกชน 100 ล้านฟองแรก ในราคาฟองละ 50 สตางค์ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 51 ล้านบาท ใช้งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ทั้งนี้ ปกติผลผลิตไข่ไก่จะมีเฉลี่ยวันละ 42 ล้านฟอง แต่ปัจจุบันมีการบริโภคเพียงวันละ 38 ล้านฟอง มีผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินถึงวันละ 4 ล้านฟอง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ปรับลดลงต่อเนื่อง จนไข่คละหน้าฟาร์มเหลือเพียงฟอง 2.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงไข่ไก่ที่ฟองละ 2.58 บาท และราคาที่ผู้เลี้ยงไข่ไก่ควรจะขายได้อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาการขาดทุน

สำหรับสาเหตุหลักเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่มีการบริโภคถึงวันละ 2 ล้านฟอง และโรงเรียนก็เปิดไม่เต็มรูปแบบ มีการเรียนการสอนทางออนไลน์ การบริโภคในส่วนของนักท่องเที่ยวและนักเรียนลดลง จึงทำให้เกิดไข่ไก่ส่วนเกินเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น

“ที่ผ่านมา สัดส่วนการบริโภคไข่ไก่ที่ผลิตได้ จะแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 95-98% ที่เหลือส่งออก ซึ่งผลกระทบจากโควิด-19 และไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ทำให้การบริโภคไข่ไก่ส่วนนี้หายไป โดยประเมินว่าทั้งปีนักท่องเที่ยวจะบริโภคลดลงถึง 100 ล้านฟอง กรมฯ จึงต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา โดยผลักดันการส่งออก ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับที่ใช้เมื่อปีที่แล้ว และสามารถผลักดันให้ราคาไข่ไก่ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง รวมทั้งจะมีการปลดแม่ไก่ยืนกรง เพื่อลดปริมาณไข่ไก่เข้ามาในตลาดด้วย” นายวัฒนศักย์กล่าว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com

2 Replies to ““พาณิชย์” เร่งแก้ไข่ไก่ราคาตก ประสานปั๊ม “พีที-บางจาก” ช่วย ดันส่งออก 200 ล้านฟอง – ปศุศาสตร์ นิวส์

Comments are closed.