ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

พิษโควิด-19 “อิลเด็กซ์ เวียดนาม 2020” ประกาศเลื่อนจัดงาน – ปศุศาสตร์ นิวส์

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จึงขอเลื่อนการจัดงานอิลเด็กซ์ เวียดนาม 2020 (ILDEX Vietnam 2020) เป็นวันที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซง่อน กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

คณะผู้จัดงานได้ติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเราได้รับคำถามมากมายทั้งจากผู้แสดงงานและผู้เข้าร่วมงานในเรื่องของความปลอดภัยต่อสุขภาพหากมาเยี่ยมชมงาน ตลอดจนการเพิ่มมาตรการการคัดกรองผู้เดินทาง และข้อจำกัดมากมายจากการเดินทางทั่วโลก

การตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางคณะทำงานได้พิจารณาอย่างรอบคอบและอยู่ภายใต้คำแนะนำของรัฐบาลและสมาคมพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้แสดงสินค้าพบว่า ร้อยละ 85 ของผู้แสดงสินค้าเห็นด้วยกับผู้จัดงานว่า การชะลอการจัดงานออกไปจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้

การเลื่อนการจัดงานไปยังเดือนกรกฎาคม ทำให้เราเชื่อมั่นว่า อิลเด็กซ์ เวียดนาม จะสามารถจัดงานแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับทุกภาคส่วนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

งานอิลเด็กซ์ เวียดนาม 2020 เปลี่ยนกำหนดการจัดงานเป็นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซง่อน กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com