ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ม็อบเกษตรกรเฮ!!! ธกส.ยอมหั่นเงื่อนไขปล่อยกู้ “โครงการเกษตรสร้างชาติ” – ปศุศาสตร์ นิวส์

“ม็อบเกษตรกรผู้เลี้ยงโค” กว่าพันคนจาก 23 จังหวัด บุกกระทรวงเกษตรฯ ร้องขอความชัดเจนโครงการขุนโค เฮลั่นกระทรวงเกษตรฯ หลังรมช.ประภัตร เร่งเจรจา ธกส. ยอมหั่นเงื่อนไขจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน-ทำธุรกิจก่อน 6 เดือน -1 ปี พร้อมปล่อยกู้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท ทำอาชีพใหม่เพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวช่วงภัยแล้ง

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ ได้ประชุมร่วมกับแกนนำและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน กว่าพันคน เดินทางมาชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ นำโดยนายอนุรักษ์ แสนเวียง นายสุพล หมื่นศรีพรหม นายปิยะ ผูกจิตร เป็นแกนนำสภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สปศ.) นำเกษตรกรมาจาก 23 จังหวัด ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษตรสร้างชาติ (ด้านปศุสัตว์ พืช ประมง) ซึ่งเป็นโครงการที่มีลงนามไปแล้วระหว่างกรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ให้สินเชื่อกับกลุ่มเกษตรกรรูปแบบวิสาหกิจชุมชนด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน รวมทั้งทำเกษตรผสมผสานปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ทดแทนการปลูกพืชใช้น้ำมาก โดยใช้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ล้านละ 100 บาท ตามโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธกส. มีวงเงินสินเชื่อ 5 หมื่นล้านบาท

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรมาทวงถามความคืบหน้าของโครงการและขอให้ รมช.เกษตรฯเจรจากับ ธกส.เพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขระยะเวลาการจดทะเบียนตั้งวิสาหกิจชุมชน ประกอบธุรกิจมาก่อน 6 เดือนถึง 1 ปี ตัดออกไป เนื่องจากกู้เป็นกลุ่มกว่า 10 คน จะเซ็นค้ำประกันกันได้ พร้อมกับมอบกระเช้าผักสวนครัวให้กำลังใจ รมช.เกษตรฯ ที่ผลักดันโครงการนี้ด้วย

ทั้งนี้นายประภัตร กล่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยเกษตรกรอย่างมากที่ประสบภัยแล้งยาวนาน ได้เร่งรัดโครงการนี้ไปให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วเพื่อมีอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัว แต่ไม่ต้องการให้ก่อภาระหนี้สินเพิ่ม จึงให้ทำในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรร่วมกลุ่มกันไปจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด ขอกู้กับธกส. จะปล่อยกู้ไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01

“ผมได้ประสานกับธกส. แล้วให้สั่งการไปยังทุกสาขา ในเรื่องเงื่อนไขกลุ่มเกษตรกร ต้องประกอบธุรกิจมาก่อน 6 เดือนหรือ 1 ปี จึงให้กู้ จากนี้จะไม่มีเงื่อนไขนี้ เพราะเป็นกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ ซึ่งการทำแผนธุรกิจและการตลาด จะต้องยื่นให้ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ ดูรายละเอียดก่อนยื่นให้ธกส. ถ้ามีตลาดรองรับก็โอเคหมด

วันนี้ตลาดจีนมีแล้วต้องการมากอย่างไม่จำกัดปริมาณที่จะรับโคเนื้อมีชีวิตจากไทย แต่ประเทศจีนปิดประเทศ เพราะโรคระบาดไวรัสโคโรนา เป็นเวรกรรมอะไรไม่รู้ พอเรื่องโครงการจบก็มีเหตุขัดข้อง แต่ไม่เป็นไรกลุ่มเกษตรกรสามารถไปยื่นทำเรื่องเข้าโครงการไว้ได้ก่อน สิ่งสำคัญสุดท้ายคือต้องมีตลาดรับซื้อ ถ้าไม่มีตลาดเราตายอีก ทุกวันนี้เกษตรเราทำอะไรล้มเหลวเพราะตลาดไม่มี

ดังนั้นธกส. ได้มีประกันโคทุกตัวด้วย ขอให้ท่านสบายใจ โครงการนี้เดินหน้าต่อแน่นอน ในสัปดาห์หน้าทุกคนสามารถไปยื่นกับธกส.ได้” นายประภัตร กล่าว

ส่วนตัวแทนธกส. กล่าวว่าโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย จะวัดความสามารถประกอบอาชีพ และการชำระหนี้ รัฐบาลไม่สนับสนุนให้ก่อหนี้เพิ่ม และต้องการลดความเสี่ยง จะพิจารณาว่ากิจกรรมไหนมีตลาดรองรับชัดเจน ภาครัฐสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจผลิตสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และได้ราคาดี

ต่อจากนั้นนายประภัตร ได้เดินลงมาพบปะเกษตรกรพร้อมทั้งชี้แจงให้เข้าใจขั้นตอนโครงการ พร้อมกับตะโกนให้กำลังใจว่า “เกษตรกรไทย รวยๆๆ” กลุ่มเกษตรกร ต่างตะโกนรับเสียงดังก้องไปทั้งกระทรวงอย่างพอใจและแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com