ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

ย้ำไทยยังปลอด ASF ทุกภาคส่วนผนึกกำลังเฝ้าระวังและลดความเสี่ยง – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ ย้ำประเทศไทยยังปลอดโรค ASF ในสุกร พร้อมผนึกกำลังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ เฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในเขตพื้นที่ชายแดน ตั้งด่านสกัดการลักลอบเคลื่อนย้ายหมูหรือเนื้อหมู และบังคับใช้กฎหมายปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีการติดตามการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และยืนยันว่ายังไม่พบโรคดังกล่าวในไทย ขณะเดียวกันได้สั่งการ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยกระดับไบโอซีเคียวริตี้พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมอย่างเข้มข้นที่สุด

“ขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่พบโรค ASF ในไทย ไทยจึงยังเป็นเขตเฝ้าระวังโรคใน 20 จังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่ระบาดอยู่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ตลอดเวลา” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ใช้แอพพลิเคชัน อี-สมาร์ทพลัส ประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรของเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน แล้วนำผลการประเมินดังกล่าวมาบริหารจัดการ เช่น หากพบว่ามีฟาร์มใดเข้าข่ายมีความเสี่ยงสูง เกษตรกรสามารถแจ้งความสมัครใจที่จะจำหน่ายสุกรออกจากฟาร์มก่อนที่จะเกิดโรค โดยกรมปศุสัตว์จะประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ หรือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่เข้าทำการรับซื้อ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรค

ขณะเดียวกันยังเพิ่มจุดตั้งด่านตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรหรือเนื้อสุกร และการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกร ยกระดับการเลี้ยงการจัดการฟาร์มเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐาน GFM ของกรมปศุสัตว์

สำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ASF แก่เกษตรกรที่เกิดจากความร่วมมือของกรมปศุสัตว์และภาคเอกชนนั้น ขณะนี้ได้อบรมผู้เลี้ยงสุกรในภาคอีสานและภาคตะวันออกครบทั้ง 100% แล้ว ส่วนในภาคเหนือและภาคใต้ คาดว่าจะครบถ้วนทั้งหมดในเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมปศุสัตว์ของไทยยังมีกำหนดเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมปศุสัตว์ของเมียนมาร์ ถึงประเด็นความร่วมมือในการควบคุมการกำจัดซากสุกรอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออีกทางหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทางการเมียนมาร์

อนึ่ง หากประชาชนพบข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) “DLD 4.0” ที่สามารถดาวน์โหลด  และติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

 

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com