ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 17 ธันวาคม 2560 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 17 ธันวาคม 2560

ปริมาณสุกรในตลาดยังคงมากกว่าความต้องการการบริโภค ถึงแม้จะมีการระบายด้วยการจัดกิจกรรมต่อเนื่องและได้รับการตอบรับด้วยดี ในขณะที่ราคาปลีกห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น TESCO LOTUS ปรับราคาปลีกเนื้อสุกรในเขตกรุงเทพมหานครลงมาอยู่ที่ 87 บาทต่อกิโลกรัม สร้างแรงจูงใจได้ในระดับหนึ่ง

ตะวันตก 42
ตะวันออก ไม่ประกาศราคา
อีสาน 45
เหนือ 54
ใต้ 49

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 1,200 บวกลบ 47

ทีมา / สมาคมผู้เลึ้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com