ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 9 มีนาคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาประกาศสุกรขุนทุกพื้นที่ปรับขึ้นเพื่อลดความเสียหาย สะท้อนต้นทุนการผลิตและเพื่อความยุติธรรม ตามมติผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ในขณะที่กรมปศุสัตว์ได้เตรียมแผนผลักดันราคาขายขั้นต่ำของสุกรขุน เพื่อให้มีผลทางกฎหมายที่ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ผ่าน Pig Board คาดว่าจะมีการประชุมภายในเดือนนี้

ตะวันตก 43
ตะวันออก 49
อีสาน 49
เหนือ 52
ใต้ 51

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 : 1,200 บวกลบ 41

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com