ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 24 มีนาคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาประกาศสุกรขุนทุกพื้นที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้น เพื่อสู่ดุลยภาพระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยามนี้ ยังมีแนวโน้มขยับตัวต่อเนื่องในวันพระต่อๆ ไป

ตะวันตก 52-54
ตะวันออก 57
อีสาน 57
เหนือ 57
ใต้ 59

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : 1,400 บวกลบ 47

ที่มา / สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsor : คลิก

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com