ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 31 มีนาคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาประกาศสุกรขุนเกือบทุกพื้นที่ก้าวข้ามต้นทุนการผลิต ซึ่งสภาวะที่พลิกผันเป็น Up Trend ชัดเจนมาจากส่วนหนึ่งเป็นการลดการผลิตโดยธรรมชาติที่เกษตรกรจะหยุดการเลี้ยงจากภาวะขาดทุนที่มีทั้งการทะยอยลดลงตามรอบการผลิต และปลดแม่พันธุ์ก่อนกำหนด ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการของกลุ่มผู้เลี้ยงเองจากการตัดวงจรลูกสุกร การผลักดันลูกสุกรพันธุ์ไปประเทศรอบบ้าน

ทิศทางการใช้อำนาจรัฐเข้ามาช่วยเริ่มชัดเจน ทั้งการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาบังคับใช้ ซึ่งจะต้องมีการจัดโครงสร้างการคำนวณจากราคาสุกรขุนเป็นราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนสุกร ซึ่งจะมีการหารือกลางสัปดาห์หน้า (4 เมษายนนี้)

ตะวันตก 57
ตะวันออก 61
อีสาน 60
เหนือ 62
ใต้ 64

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 : 1,400 บวกลบ 51

#สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

sponsor :

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com