ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 22 เมษายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปรับขึ้น 2 บาท : จากสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิสูงในช่วงฤดูร้อนการเติบโตของสุกรช้ากว่าปกติ ส่งผลต่อปริมาณการออกสู่ตลาดต่ำลง ในขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรเริ่มขยับตัวตามราคาสุกรขุนแต่ยังมีราคาไม่สูงมาก การจับจ่ายของผู้บริโภคยังเป็นปกติ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.59 น. จะมี “พิธีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลทั่วไทย” เพื่อความรักสามัคคีในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทย โดยจัดใน 6 พื้นที่ได้แก่ ชลบุรี ราชบุรี สงขลา นครราชสีมา สระบุรี เชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ในพื้นที่จัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกรไทย ที่ปัจจุบันมีมาตรฐานการผลิตสู่ระดับโลกในด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยเป็นอาหารกลุ่มโปรตีนที่คนไทยและเอเชียนิยมที่สุดตลอดกาล

ตะวันตก 63
ตะวันออก 67
อีสาน 64
เหนือ 68
ใต้ 68

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 : 1,700 บวกลบ 61

SUPPORTED BY

 

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com