ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 29 เมษายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบ การปรับราคาสุกรขึ้น 2 บาท ติดต่อกัน 2 วันพระ โดยทุกภูมิภาครับมติฯ ปรับราคาขายจริงขึ้นตามราคาประกาศ โดยมติดังกล่าวมีความประสงค์ช่วยประคับประคองและดูแลผู้เลี้ยงขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากการซื้อขายจริงของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทั้งสองกลุ่มยังมีการซื้อขายจริงที่ต่ำกว่าต้นทุนอยู่มาก หลังจากประสบปัญหาขาดทุนสะสมกันมาอย่างยาวนาน

ตะวันตก 63
ตะวันออก 67
อีสาน 64
เหนือ 68
ใต้ 68

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 : 1,800 บวกลบ 61

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com