ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 29 พฤษภาคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สถานการณ์การค้าสุกรขุนทรงตัว หลังทุกฝ่ายเริ่มตระหนักถึงต้นทุนการผลิตสุกรขุนต้นทางที่สูงของผู้เลี้ยงเฉลี่ยที่ 63 บาทต่อกิโลกรัม กับปัญหาผลสูญเสียที่ส่งผลต่อกระแสเงินสด และผลประกอบการติดลบที่ยาวนานกับผู้เลี้ยงในทุกระดับ การหารือในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ที่กรมปศุสัตว์น่าจะสร้างการรับรู้และการดูแลกันมากขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสุกรไทย

ตะวันตก 56-58
ตะวันออก 63
อีสาน 60
เหนือ 65
ใต้ 62

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 28 พฤษถาคม 2561 : 1,600 บวกลบ 58

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

SPONSORED

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com