ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 6 มิถุนายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สถานะการณ์การค้าสุกรขุนราคาแข็งตัวขึ้นในหลายพื้นที่ หลังการจัดระเบียบการค้าเนื้อสุกรคืบหน้ามากขึ้นหลังการประชุม 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา การส่งออกสุกรขุนไปยังประเทศรอบบ้านฝั่งตะวันออกมีความต้องการมากขึ้นทั้งปริมาณและราคา โครงการ FMD Free Compartment ของกรมปศุสัตว์คืบหน้ากับโอกาสที่มากขึ้นหลังจีนปรับอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาเป็น 25% 

ตะวันตก 58
ตะวันออก 65
อีสาน 62
เหนือ 65
ใต้ 60-63

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 : 1,600 บวกลบ 58

ขอขอบคุณ / สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com