ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 20 มิถุนายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

เพื่อลดภาระการขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2560 กรมปศุสัตว์มีมติขอความร่วมมือการซื้อขายสุกรหน้าฟาร์ม เริ่มต้นที่ 60 บาท/กก. โดยกรมปศุสัตว์จะมีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

การปรับราคาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เลี้ยงขายหมูได้ในราคาใกล้เคียงต้นทุนที่สุด (63 บาทต่อกิโลกรัม) หนังสือกรมปศุสัตว์จะขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น Modern Trade ให้จำหน่ายหมูชิ้นส่วนในราคาที่สอดคล้องกับราคาหมูหน้าฟาร์ม เช่นกัน

ตะวันตก 58 (ทยอยปรับเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปรับตัว)
ตะวันออก 65
อีสาน 62
เหนือ 62
ใต้ 60-63

ราคาลูกสุกร จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 : 1,600 บวกลบ 58

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ADVERTISING :  ➡ 

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com