ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 11 สิงหาคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ทิศทางตลาดเชิงปริมาณชัดเจนด้านปริมาณสุกรขุนที่ออกตลาดน้อยลงทั้งน้ำหนักและจำนวน แต่การขยับตัวขึ้นของราคายังคงถูกแรงกดดันจากกลุ่มค้าปลีกที่มีอำนาจเหนือตลาด ทั้งๆ ที่สถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศดีขึ้นจากปัจจัยดังนี้

1) สามารถส่งออกได้มากขึ้น
2) น้ำหนักสุกรลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 100-105 กิโลกรัม
3) ความร่วมมือของภาคบริษัทและผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศในการปรับฐานราคาขึ้น

ตะวันตก 62-63 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 99-100 บาท จำหน่ายปลีก 122-128 บาท)
ตะวันออก 67 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 105 บาท จำหน่ายปลีก 130-134 บาท)
อีสาน 66 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 104 บาท จำหน่ายปลีก 128-132 บาท)
เหนือ 66 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 105 บาท จำหน่ายปลีก 130-134 บาท)
ใต้ 64-65 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 102-104 บาท จำหน่ายปลีก 126-132 บาท)

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : 1,700 บวกลบ 60

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

SPONSORED

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com