ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 17 กันยายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น)

ราคาสุกรขุนอ่อนตัวในหลายพื้นที่ สาเหตุหลักจากสภาวะฝนตกชุกและอาหารธรรมชาติออกมาก ภาวะมรสุมแม้ยังไม่รุนแรงเท่าต่างประเทศในแถบเอเชียอื่นๆ แต่ยังคงมีต่อเนื่อง เป็นปัจจัยลบที่ลดปริมาณความต้องการการบริโภคของตลาดในช่วงนี้

ภาคตะวันตก 63 (ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 100 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 124-128 บาท)
ภาคตะวันออก 66-67 (ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 105-107 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 130-136 บาท)
ภาคอีสาน 60-61 (ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 96-97 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 118-124 บาท)
ภาคเหนือ 66 (ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 105 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 130-134 บาท)
ภาคใต้ 67-68 (ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 107-108 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 132-138 บาท)

ลูกสุกรจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561: 1800 บวก/ลบ 63

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

SUPPORTED BY : ติดต่อเรา

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com