ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 24 กันยายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม

สภาวะฝนหนาแน่นยังคงกระจายตัว ประกอบกับตัวเลขภาวะเศรษฐกิจภาพใหญ่ดูดีที่นักเศรษฐศาสตร์ต่างมองเป็นการบวกจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่และระดับบน ต่างกับสภาพการจับจ่ายทั่วไปของระดับกลางและระดับล่าง แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตสุกรยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้การซื้อขายจริงในทุกพื้นยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

ภาคตะวันตก 61 (ราคาแนะนำขายส่งเนื้อแดงห้างค้าปลีก 97 บาท ราคาแนะนำขายปลีก 120-124 บาท)
ภาคตะวันออก 65-66 (ราคาแนะนำขายส่งเนื้อแดงห้างค้าปลีก 104-105 บาท ราคาแนะนำขายปลีก 128-134 บาท)
ภาคอีสาน 61-63 (ราคาแนะนำขายส่งเนื้อแดงห้างค้าปลีก 97-100 บาท ราคาแนะนำขายปลีก 120-128 บาท)
ภาคเหนือ 66 (ราคาแนะนำขายส่งเนื้อแดงห้างค้าปลีก 105 บาท ราคาแนะนำขายปลีก 130-134 บาท)
ภาคใต้ 65-67 (ราคาแนะนำขายส่งเนื้อแดงห้างค้าปลีก 104-107 บาท ราคาแนะนำขายปลีก 128-136 บาท)

ลูกสุกรจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561: 1700 บวก/ลบ 60

SPONSORED : ติดต่อ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com