ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 24 ตุลาคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม

งานบุญกฐินทั่วไทยเริ่มแล้วตั้งแต้วันนี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน เป็นปัจจัยบวกกับความต้องการการบริโภคในช่วงเทศกาล

การระบาดของ ASF ที่ประเทศจีนลงมาทางตอนใต้ที่มณฑลยูนนานใกล้ประเทศไทยมากขึ้น สร้างความกังวลเพิ่มขึ้น โดยกรมปศุสัตว์เร่งออกแผนปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจะเป็นแผนร่วมกับภาคเอกชนในภาคการเลี้ยงสุกรต่อมาตรการป้องกันการเข้ามาของ ASF

ภาคตะวันตก 63
ภาคตะวันออก 65-66
ภาคอีสาน 63 
ภาคเหนือ 66 
ภาคใต้ 65-67

ลูกสุกรจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561: 1700 บวก/ลบ 60

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

SPONSORED BY :

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com