ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 13 มกราคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 4 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.24 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.61 บาทต่อกิโลกรัม

ปริมาณความต้องการยังคงมีต่อเนื่อง ส่งผลบวกให้ราคาสุกรในแต่ละภูมิภาคปรับตัวตามความต้องการบริโภคของตลาด

ภาคตะวันตก 70-71
ภาคตะวันออก 72-73
ภาคอีสาน 73
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562: 1900 บวก/ลบ 68

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com