ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : ประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่1/62 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปรายงานต้นทุนการผลิตสุกร ปี 2561 เฉลี่ย แบบที่ 1 ซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 61.24 บาทต่อกิโลกรัม แบบที่ 2 ผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.39 บาทต่อกิโลกรัม ปี 2562 คาดการณ์ไตรมาส 1 แบบที่ 1 ซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม แบบที่ 2 ผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

ความต้องการการบริโภคทรงตัว ตลาดภายในขาดปัจจัยบวกใหม่ส่งผลบางพื้นที่อ่อนตัว ในขณะที่การส่งออกไปประเทศรอบบ้านฝั่งตะวันออกยังมีต่อเนื่องกับราคาที่สูงขึ้น ภาพรวมผู้เลี้ยงมีการบริหารจัดการ Supply มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและส่วนหนึ่งไม่ให้กระทบราคาเนื้อสุกรต่อผู้บริโภค

ภาคตะวันตก 71
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ติดต่อโฆษณา / ประชาสัมพันธ์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com