ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 20 มีนาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

สภาวะอากาศร้อนส่งผลให้สุกรโตช้า ส่งผลต่อทั้งผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง และต้นทุนการจัดหาน้ำเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ โรงเรียนปิดเทอมเป็นปัจจัยการบริโภคลดลง รวมปัจจัยทั้งหมดแล้วทำให้สภาวะราคาปัจจุบันทรงตัว

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

ขอบคุณ : มาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com