ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 28 มีนาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

สถานะการณ์การค้ายังคงทรงตัวแดนบวก การร่วมมือป้องกัน ASF ระดับภูมิภาคสร้างความมั่นใจในการเดินหน้ามากขึ้น การสร้างจุดฆ่าเชื้อด่านกักกันจะเริ่มส่งมอบให้กรมปศุสัตว์ต้นเดือนหน้า

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com