ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 เมษายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

สถานะการณ์การค้าสุกรขุน ราคายังอยู่แดนบวกต่อเนื่อง วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นวาระแห่งชาติ แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรของประเทศไทย ด้วยงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 53,604,900 บาท เสริมความเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจในการป้องกัน ASF มากขึ้น

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com