ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 27 เมษายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

ทิศทางราคาสุกรขุนยังอยู่ในโซนขาขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่มาร์จินปัจจุบันเทียบต้นทุนตามการคำนวณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ในระดับเฉลี่ย 15-16% เท่านั้น เมื่อเทียบกับการขาดทุนต่อเนื่องยาวนานช่วงปี 2560-2561 เฉลี่ย 25-35% จนเกษตรกรบางส่วนต้องเลิกประกอบการไปเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคจะช่วยกันรักษาระดับราคาไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค ถึงแม้จะมีการเพิ่มต้นทุนในการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ก็ตาม

ภาคตะวันตก 74
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com