ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 3 พฤษภาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

อากาศร้อนจัดส่งผลต่อการเลี้ยงสุกรก่อนสู่ตลาดใช้เวลานานขึ้น ต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น ออกตลาดน้อยลง สภาพดังกล่าวทำให้ราคาสุกรยืนแข็งต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคจะช่วยกันรักษาระดับราคาไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค ถึงแม้จะมีการเพิ่มต้นทุนสูงขึ้นตามสภาพการเลี้ยง และจากการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ก็ตาม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำลังจะมีการทบทวนต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562 คาดว่าจะมีการคาดการณ์ของต้นทุนที่สูงขึ้น เช่นกัน

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 : 2,100 บวก/ลบ 72

ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com