ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 สิงหาคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้ราคาข้าวโพดในประเทศจะเริ่มลดลงจากผลผลิตฤดูกาลใหม่เริ่มออกมา โดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อราคาขั้นต่ำข้าวโพดเกรดอาหารสัตว์ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม แต่ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ต้องนำเข้า เช่น กากถั่ว ยังคงสูง และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวตามค่า US dollar ที่สูงขึ้นกับทุกสกุลเงิน)

ทิศทางราคาสุกรขุนมีปัจจัยบวก จากปริมาณผลผลิตที่ลดลงและเริ่มควบคุมได้ ประกอบกับราคาสุกรขุนปัจจุบันยังตามหลังต้นทุน ไม่จูงใจให้มีการเข้าขุนใหม่กับกลุ่มรายย่อยที่หยุดการเข้าขุนไปช่วงที่ได้รับความเสียหาย

สัปดาห์หน้าเข้าสู่เทศกาลสาร์ทจีน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อเนื่อง โดยตลาดเริ่มตื่นตัวจากสถานะการณ์การระบาดครั้งแรกของ African Swine Fever ในประเทศจีนที่มีการเลี้ยงสุกรกว่า 50% ของโลก ที่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และไม่มียารักษา

ภาคตะวันตก 64-65
ภาคตะวันออก 69
ภาคอีสาน 68
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 67-68

ลูกสุกรจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561: 1700 บวก/ลบ 62

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

SPONSORED :

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com