ราคาและสถานการณ์

ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 15 พฤษภาคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้อง […]

ข่าว (News) ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 8 พฤษภาคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคยังคงร่วมสนองนโยบายรัฐบาล โดยปริ […]

ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 30 เมษายน 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคร่วมสนองนโยบายรัฐบาลโดยรักษาระดั […]

ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation) สุกร (Pig)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 24 เมษายน 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มยังคงเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาดและต้น […]

ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 16 เมษายน 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

การบริโภคชิ้นส่วนสุกรดีขึ้นในช่วงสงกรานต์ แต่หลายภูมิภา […]

error

ปศุศาสตร์ นิวส์ พร้อมเคียงข้างทุกท่าน ร่วมฝ่าวิกฤตโรคระบาดทั้งมนุษย์ และสัตว์ ไปด้วยกัน