กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

ลาวไม่รอด!!! ยืนยันพบ ASF ครั้งแรก – ปศุศาสตร์ นิวส์

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รายงานพบการระบาดครั้งแรกของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในจังหวัดสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทางตอนใต้ ติดกับแขวงจำปาสัก ซึ่งห่าง​จากด่าน ​“ช่องเม็ก” จ.อุบลราชธานี ประมาณ​ 100​ กว่ากิโลเมตร 

ทั้งนี้ สปป.าว ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นครั้งแรก ทั้งหมด 7 เคส มีการระบาดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา​ ซึ่งนำไปสู่การตายของสุกรแล้วทั้งหมด 973 ตัว จาก 2,191 ตัว

จากการประกาศดังกล่าวทำให้ไทยต้องเฝ้าระวังมากขึ้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง​ ไม่ใช่เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรเพียงอย่างเดียว บุคคลทั่วไปก็ต้องมีส่วนด้วย​ เพราะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ไม่เพียงส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมสุกรเท่านั้น​ ยังกระทบกับหลายๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย​ “ถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน​ ใครจะช่วยเรา”

อ้างอิง : https://www.reuters.com/

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com