ข่าว (News) สุกร (Pig)

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ ขอบคุณรัฐบาล อนุมัติ 950 ล้านบาท ช่วยป้องโรค ASF – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้อนุมัติของบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 950 ล้านบาท เพื่อเตรียมคนและเครื่องมือป้องกันโรคเอเอฟเอสนั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการป้องกันโรคดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน จากที่ผ่านมาใช้เพียงกองทุนที่ลงขันกันเองโดยภาคเอกชนซึ่งกำลังจะหมดลง การได้งบดังกล่าวออกมาอย่างทันการณ์นี้จะช่วยให้การป้องกันโรคไม่ต้องชะงักงัน และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของไทยมากยิ่งขึ้น

“ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค เพื่อปกป้องเกษตรกรคนเลี้ยงหมูที่มีมากถึง 200,000 ราย และเป็นการป้องกันอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทยที่มีมูลค่าถึง 150,000 ล้านบาทไม่ให้ถูกกระทบ อันจะเป็นการป้องกันภาพรวมเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ” นายสุรชัยกล่าว

ทั้งนี้งบดังกล่าวมีความชัดเจนโปร่งใสในการนำไปใช้ โดยแบ่งเป็นค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายเพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรคในพื้นที่เสี่ยงสูง 381 ล้านบาท โดยรัฐจะจ่ายให้ 70% ของราคาสุกร เพื่อความรัดกุมในการใช้งบประมาณ นอกจากนี้ยังมีค่าจ้างเหมาในการขนส่ง ขุดหลุมฝังกลบ ทำลายซาก 19 ล้านบาท รถกำจัดซาก 198 ล้านบาท รถตักซาก 10 ล้านบาท รถขนซากสัตว์ระบบปิด 79 ล้านบาท รถพ่นยาฆ่าเชื้อ 54 ล้านบาท เวชภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 108 ล้านบาท เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม 23 ล้านบาท วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจวินิจฉัย 10 ล้านบาท ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ 19 ล้านบาทและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 16 ล้านบาท ซึ่งถือว่าครอบคลุมกระบวนการป้องกันโรคในทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจแก่ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเป็นอย่างมาก จากนี้ขอให้เลี้ยงหมูด้วยระบบการป้องกันโรคภายในฟาร์ม (Biosecurity) ของตนตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์วางไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด

นายสุรชัย ย้ำอีกว่าโรคเอเอฟเอส (ASF) เกิดในหมูเท่านั้น ไม่ติดสัตว์อื่นและไม่ติดคน ขณะที่ไทยเองยังไม่พบการระบาด ดังนั้น ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมูปรุงสุกได้อย่างปลอดภัย 100%


 

งาน VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition, by VICTAM and VIV จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563  ณ ไบเทค กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลย คลิก

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com