กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับเพิ่มขึ้นจากหาบละ 645 บาท เป็นหาบละ 651 บาท โดยขณะนี้ราคาผันผวน เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงมีฝนตกและพายุเข้ามาเป็นช่วงๆ กระทบทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอตัวลง

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 557.25 เซนต์/บุชเชล มีการปรับเพิ่มปริมาณการผลิตเอทานอลเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน โดยหน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา (EIA) ได้รายงานระดับตัวเลขการผลิตที่ 1,106 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากความต้องการใช้งานแก๊สโซลีนที่เพิ่มมากขึ้น ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวทั้งสิ้น 66% ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 52% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 53%

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 19.80 บาท การเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ของประเทศบราซิลยังคงดีอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการเก็บเกี่ยวที่สหรัฐฯ ทำให้คาดการณ์ผลผลิตยังสูงทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาด รวมทั้งการส่งออกกากถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาสูงทรงตัว ส่วนค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงสูงทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,249.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 330.9 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ปัจจุบันกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานผลการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฤดูกาล 2564/65 ไปแล้วทั้งสิ้น 73% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 60% นอกจากนี้คาดการณ์สภาพอากาศในประเทศบราซิลจะมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกหลัก ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน สนับสนุนการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การออกสำรวจปริมาณปลาของประเทศเปรูคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า และเริ่มจับปลาได้ภายในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน ด้านการซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาของสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลัก ปรับลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลของสัตว์น้ำ ทำให้ความต้องการซื้อปลาป่นลดลง ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ทำให้ปลาป่นทุกเบอร์ราคาทรงตัว

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 38.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 37.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 36.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 417 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 419 ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 378 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,120 บาท เป็นกระสอบละ 1,100 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 29 ตุลาคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 80-82 บาท โดยมีผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดไม่มาก ทั้งนี้ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องแบกรับภาระขาดทุนมานานกว่า 7 เดือน เหตุจากโรค PRRS ทำให้ผลผลิตหมูเสียหาย ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง ประกอบกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้

ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,100 บาท (บวก/ลบ 76)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้น สมดุลกับปริมาณผลผลิต ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 33 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 9.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ฟองละ 2.60 บาท โดยการบริโภคไข่ไก่ สมดุลกับปริมาณผลผลิต

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com