ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ห้ามเคลื่อนย้ายโคกระบือ จากตลาดนัดค้าสัตว์ อีก 1 เดือน – ปศุศาสตร์ นิวส์

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ยังคงพบการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่หลายจังหวัด และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังท้องที่อื่นๆ ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรค

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ออกหนังสือแจ้งปศุสัตว์ทุกจังหวัด “ขยายระยะเวลางดเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน”

ซึ่งหนังสือดังกล่าว ขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์กรณีจังหวัดที่เกิดโรค และจังหวัดที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ออกไปอีกหนึ่งเดือน จากที่สิ้นสุดในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันโรคลัมปีสกิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 9 กันยายน พ.ศ. 2564

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com