กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สุกร (Pig)

ฮ่องกงกำจัดหมู 6,000 ตัว หลังพบเชื้อ ASF ระบาดเป็นครั้งแรก – ปศุศาสตร์ นิวส์

โซเฟีย ชาน รัฐมนตรีอาหารและสาธารณสุขฮ่องกง แถลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ทางการเตรียมกำจัดสุกร 6,000 ตัว ในโรงเชือด Sheung Shui ใกล้กับพรมแดนจีน หลังพบสุกรตัวหนึ่งติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งแรกที่ตรวจพบ โดยมาตรการดังกล่าวทำเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งสุกรทุกตัวในโรงเชือดจะต้องถูกกำจัดและทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในบริเวณที่ปนเปื้อนอย่างเข้มงวด

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สุกรที่ติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้นถูกนำเข้ามาจากฟาร์มแห่งหนึ่งในมณฑลกว่างตงของจีน เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามมณฑลต่างๆ ของจีนในวงกว้าง ทำให้ทางการฮ่องกงสั่งห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์จากฟาร์มจีนที่พบการติดเชื้อ โดยยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดต่ออย่างเข้มงวด

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ฮ่องกงให้ความสำคัญ เนื่องจากใช้เนื้อสุกรในการประกอบอาหารจำนวนมาก และฟาร์มสุกรในท้องถิ่นไม่สามารถผลิตสุกรได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยที่มีสุกรที่เลี้ยงจากฟาร์มท้องถิ่นออกสู่ตลาดได้เพียงวันละ 200 ตัวเท่านั้น ฮ่องกงจึงนำเข้าสุกรจากจีนราว 4 พันตัวต่อวัน หากเกิดปัญหาเรื่องโรคแพร่ระบาด จะส่งผลกับการบริโภคอาหารของผู้คนบนเกาะด้วย

ที่มา : THE STANDARD

 

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com