ปศุศาสตร์ นิวส์ (Magazine Online)

นำเสนอข่าวสารด้านปศุสัตว์ (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  แง่คิด และการสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านแพลตฟอร์มคอนเทนต์ออนไลน์ Social Media และวิดีโอ (Vlog) ตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

ปศุศาสตร์ นิวส์ ทำหน้าที่สื่อมวลชน เสนอข่าวสารที่เชื่อถือได้ แหล่งที่มาชัดเจน โดยที่ผู้อ่านจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว!!!

 

ปศุศาสตร์ นิวส์ : TEAM

วิเชียร ทีงาม (ปอนด์)

บรรณาธิการ (EDITOR)

คนข่าวที่ชื่นชอบการเดินทาง และวิถีเกษตรเป็นชีวิตจิตใจ ถ่ายทอดเรื่องราวที่มี “คุณค่า” จากบทสัมภาษณ์ในสไตล์ของตัวเอง นำเสนองานผ่านตัวอักษร ภาพถ่ายและวิดีโอความคิดและวิสัยทัศน์ สู่สาธารณะชน

ปนัดดา เตจ๊ะมาเรือน (รถเมล์)

กองบรรณาธิการ / Web editor

คนข่าวรุ่นใหม่ จบด้านสัตวศาสตร์ จากรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา จึงเข้าใจวิถีชีวิตเกษตรเป็นอย่างดี ชื่นชอบการถ่ายภาพและการท่องเที่ยวเพื่อทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ อีกมุมหนึ่งของเธอคือนักโภชนาการด้านอาหาร

FOR ADVERTISING : Please Contact 
TEL. 085-848-5417 / 087-567-5135


ติดต่อเรา!!!