ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

“เจ้าสัวธนินท์” ลาออกจากประธาน CPF เหตุไม่มีเวลา – ปศุศาสตร์ นิวส์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ทำหนังสือรายงานต่อคณะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่มีเวลาปฎิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป

แต่ที่น่าสนใจหลังจากนี้ ใครจะนั่งประธานกรรมการแทน เจ้าสัวธนินท์ต่อไป ต้องจับตา!!!

 

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com