ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

อัพเดทสถานการณ์ “โรคลัมปี สกิน” ทุกพื้นที่ทั่วไทย – ปศุศาสตร์ นิวส์

เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เนื่องจากในขณะนี้พบการระบาดของโรคลัมปี สกิน Lumpy Skin Disease (LSD) ในหลายพื้นที่ โดยมีแนวโน้มที่จะระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคดังกล่าว

โรคลัมปี สกิน ไม่ติดต่อสู่คน (ย้ำเลย) เป็นโรคที่สามารถติดต่อผ่านแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรค เช่น เหลือบ เห็บ ยุง และแมลงวัว หรือการสัมผัสสะเก็ดแผล น้ำมูก น้ำลาย จากสัตว์ป่วย ยังไม่มียารักษาโดยตรง ทำได้เพียงแค่รักษาตามอาการ

ฉะนั้นเพื่อให้สัตวแพทย์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน Lumpy Skin Disease (LSD) ทั้งการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ พื้นที่พบสัตว์ป่วย พื้นที่เสี่ยงของโรค องค์ความรู้ แจ้งโรคจากเกษตรกร และอื่นๆ สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทาง

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง – Thai Ruminants Veterinary Association (TRVA) 

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรค-กรมปศุสัตว์

หากพบสัตว์มีอาการผิดปกติ สงสัยว่าป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ หรือสายด่วน 06-3225-6888 หรือทางแอพพลิเคชั่น DLD4.0 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com