ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

เตือน! ผู้เลี้ยงเห็นแก่ส่วนรวม ย้ำปริมาณไก่ไข่เหมาะสม ช่วยราคาไข่มีเสถียรภาพ – ปศุศาสตร์ นิวส์

อดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เตือน!!! ผู้เลี้ยงเห็นแก่ส่วนรวม ย้ำปริมาณไก่ไข่ในประเทศเหมาะสม ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่โดยรวม และราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ ไม่กระทบต่อผู้บริโภค

นายอรรณพ อัครนิธิยานนท์ อดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยว่าในขณะนี้ระดับราคาไข่ไก่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ผู้เลี้ยงอยู่ได้ ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการปริมาณพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่อย่างเหมาะสม โดยทุกคนในอุตสาหกรรมยอมเลี้ยงลดลงเพื่อให้ปริมาณไข่ไม่ล้นตลาดและอยู่ได้ไม่ขาดทุน แต่หากมีผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่มองเป็นโอกาสแล้วเร่งขยายการเลี้ยง โดยเรียกร้องขอนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เพิ่ม อันนี้อาจนำไปสู่ภาวะไข่ไก่ล้นตลาด กลับสู่วังวนเดิมๆ ของคนเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่โดยรวม

“กว่าเอ้กบอร์ดและทุกคนในอุตสาหกรรมจะร่วมมือกันลดปริมาณแม่ไก่ไข่ให้สอดคล้องกับการบริโภคในประเทศที่ 48-49 ล้านตัว ไม่ใช่เรื่องง่าย กินเวลามา 2-3 ปีทีเดียว ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนในอุตสาหกรรมนี้ คำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกคนตลอดห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ได้อย่างยั่งยืน” นายอรรณพกล่าว

อย่างไรก็ตามหากทั้งอุตสาหกรรมเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มแม่พันธุ์จริง อาจพิจารณาให้ผู้นำเข้ารายเดิมที่มีอยู่ถึง 16 รายให้นำเข้าเพิ่มได้ ภายใต้การกำกับดูแลของเอิ้กบอร์ด ไม่ควรให้เปิดนำเข้าโดยเสรี เพราะจะควบคุมปริมาณแม่ไก่สาวไม่ได้ และจะกระทบเป็นลูกโซ่ให้ต้องแก้ปัญหาอย่างยากลำบากกันอีก

ทั้งนี้ Eggboard หรือ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ มีมาตรการควบคุมปริมาณไก่เพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่ไม่ให้ล้นตลาด โดยบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำ โดยควบคุมปริมาณปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ (GP, PS) โดยลดโควต้านำเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่จากปี 2560, 2561, 2562 ให้ลงมาอยู่ที่ 608,000 ตัว, 550,000 ตัว และ 440,000 ตัว ตามลำดับ ขณะที่ช่วงกลางน้ำก็มีมาตรการกำหนดอายุปลดไก่ และช่วงปลายน้ำก็ทำการรณรงค์บริโภค รวมถึงส่งออกไข่ไก่ส่วนเกิน มาตรการทั้งหมดดังกล่าว นำไปสู่ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่สมดุลกับปริมาณการบริโภคที่ 39-40 ล้านฟองต่อวัน ส่งผลให้ระดับราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพที่สุดในรอบ 5 ปี คาดว่าปี 2563 เอ้กบอร์ดจะยังคงปริมาณแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่ 440,000 ตัวเท่าเดิม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com