ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

“เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ปี 65 จัดขึ้นวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

รมช.มนัญญา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน ย้อนรอย 60 ปี ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทย

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมองค์ความรู้ฝึกอบรมเกษตรกรโคนมไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงกระจายความเท่าเทียมและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลได้ขับเคลื่อนภารกิจให้การสนับสนุนทุกด้านการเลี้ยงโคนมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทย ตลอดจนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจพระปรีชา พระวิริยะอุตสาหะของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)” ได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย จึงทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการโคนมไทย” จนถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานเพื่อความยั่งยืนใน “โคนมอาชีพพระราชทาน” ที่ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 60 ปี

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อ.ส.ค. จึงเตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” ระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 ซึ่งพิธีเปิดในวันที่ 3 มกราคม 2565 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฯ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

“เป็นที่ทราบกันดีว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า คือปี 2568 ไทยจะเปิดตลาดภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) เตรียมปลดล็อคภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวมากขึ้น เพราะจะเกิดการแข่งขันกับต่างประเทศสูงจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้นจึงต้องเริ่มปรับเปลี่ยนขบวนการพัฒนาการเลี้ยงโคนม เพื่อยกระดับ ต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมต่อไป ทั้งนี้ ตนได้มีแนวคิดในการจัดตั้งโรงงานนมผงในประเทศไทย โดย อ.ส.ค.ร่วมทุนกับเอกชน เพื่อผลิตนมผงคุณภาพดีแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ขณะนี้กำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรรม และเพิ่มพื้นที่เลี้ยงโคนม เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ต่อยอดให้เกิดความมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” รมช.มนัญญา กล่าว

ด้านนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ จัดนิทรรศการย้อนรำลึก อ.ส.ค.60 ปี, การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน และการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) เป็นฟาร์มโคนมครบวงจรเปิดให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานจะได้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มได้ นอกจากนี้ภายในงานยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค, ร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ และปัจจัยการเลี้ยงโคนม ตลอดจนร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่มาร่วมออกบูธภายในงานครั้งนี้อีกมากมาย

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com