ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

เยียวยาน้ำท่วม 2564 ชาวปศุสัตว์ได้เท่าไร ขั้นตอนและเงื่อนไข – ปศุศาสตร์ นิวส์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยโฆษกกระทรวงเกษตรฯ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 และผลกระทบน้ำท่วมกับกับภาคการเกษตร ผ่านระบบ ZOOM ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ แถลงว่า ในส่วนของกรมปศุสัตว์มีรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ 16 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตรนครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยาชัยนาท กาญจนบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี ขอนแก่น สระบุรี สุพรรณบุรี และกำแพงเพชร 93 อำเภอ 389 ตำบล 1,829 หมู่บ้าน เกษตรกร 48,401 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ 9,500,313 ตัว แบ่งเป็นโค 135,427 ตัว กระบือ 22,213 ตัว แพะ 49,761 ตัว แกะ 3,192 ตัว สุกร 201,923 ตัว ไก่พื้นเมือง 2,030,515 ตัว ไก่ไข่ 865,178 ตัว ไก่เนื้อ 3,929,148 ตัว เป็ดไข่ 430,870 ตัว เป็ดเนื้อ 1,642,574 ตัว นกกระทา  189,183 ตัว ห่าน 241 ตัว นกกระจอกเทศ 88 ตัว แปลงหญ้าเสียหาย   6,938 ไร่

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า จำนวน 16 จังหวัด 66 อำเภอ 238 ตำบล 1,049 หมู่บ้าน เกษตรกร 17,629 ราย 

– อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง จำนวน 1,758,754 ตัว

– แจกเสบียงหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 399,500 กิโลกรัม

– อาหาร TMR จำนวน 40,100 กิโลกรัม / แร่ธาตุ 250 ก้อน / อาหารสุนัข – แมว 175 กิโลกรัม

– สร้างเสริมสุขภาพสัตว์ จำนวน 81,702 ตัว / รักษาสัตว์ 1,174 ตัว

– แจกถุงยังชีพ จำนวน 933 ถุง

ในส่วนฟื้นฟูหลังน้ำลด มีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยมีการปรับอัตราการให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยช่วยเหลือกรณีเสียหายสิ้นเชิง (ตาย/สูญหาย) ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โค ตัวละ 13,000-35,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว) กระบือ ตัวละ 15,000-39,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว) สุกร ตัวละ 1,500-3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว) แพะ/แกะ ตัวละ 1,500-3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว) ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง ตัวละ 30-80 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว) ไก่ไข่/เป็ดไข่ ตัวละ 30-100 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว) ไก่เนื้อ ตัวละ 20-50 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว) เป็ดเนื้อ/เป็นเทศ ตัวละ 30-80 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว) นกกระทา ตัวละ 10-30 บาท (ไม่เกินรายละ  1,000 ตัว) นกกระจอกเทศ ตัวละ 2,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว) และห่าน ตัวละ 100 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com