ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

เลื่อนการจัดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ประกาศ!!! เลื่อนการจัดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 ไปยังเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เลี่ยงวิกฤตไวรัสโควิด-19

คณะผู้บริหาร VICTAM Corporation และ VIV worldwide ประกาศการจัดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 (วิคแทม แอนด์ แอนิมัล เฮลท์ แอนด์ นูทริชั่น เอเชีย 2020) เป็นวันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ของ COVID-19 ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 39 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยมีนัยสำคัญว่า การประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในหลากหลายภูมิภาคและระดับโลก และได้เพิ่มระดับการระบาดรุนแรงขั้นสูงไปสู่ขั้นวิกฤต

การตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางผู้บริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทั้งผู้ประกอบการที่มาจัดแสดงภายในงาน ตลอดจนผู้เข้าชมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือ การคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ที่มาร่วมงานของเราทั้งหมด

ทางคณะผู้จัดงานได้ประเมินสถานการณ์ในครั้งนี้โดยละเอียดและตระหนักว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ไม่สามารถการันตีได้ถึงคุณภาพของการจัดงาน และไม่เอื้อต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพียงพอให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงาน ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้แสดงสินค้าพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้แสดงสินค้าเห็นด้วยกับผู้จัดงานว่า การเลื่อนการจัดงานออกไปจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด พร้อมทั้งยืนยันที่จะจัดแสดงงานในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 

งาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 เปลี่ยนกำหนดการจัดงานเป็น วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยยังคงมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคงเดิมที่มุ่งเน้นธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ สุขภาพและโภชนาการของสัตว์ จัดโดย VICTAM และ VIV

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของการจัดงาน www.victamasia.com และ www.vivhealthandnutrition.nl

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com