ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

โคนมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ณคร ฟาร์ม” เน้นเลี้ยงธรรมชาติ สร้างรายได้สุดว้าว – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์โชว์ฟาร์มเกษตรกรโคนมต้นแบบ “ณคร ฟาร์ม” อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เน้นบริหารจัดการในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงโคนมแบบธรรมชาติ ปลูกพืชอาหารสัตว์และผสมอาหารสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับโคนมแต่ละช่วงอายุ นอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังทำให้โคนมมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ให้น้ำนมดี และไม่ป่วย

นายนคร กาบขุนทด เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผันตัวจากพนักงานประจำสู่การทำอาชีพด้านปศุสัตว์เพียงเพราะ “เบื่อ” และอยากมีอาชีพเป็นของตนเอง โดยเขาย้อนให้ฟังว่า เดิมทีนั้นทำงานเป็นพนักงานประจำด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่ด้วยทำมาเป็น 10 ปี รู้สึกอิ่มตัวแล้วอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาหาอาชีพก็มาสนใจอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน จึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานมาศึกษาการทำโคนมอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากโคนม 7 ตัว และค่อยๆ เพิ่มเป็น 12 และตายไป 2 ตัว เหลือ 10 ตัวในปีแรก โดยวิธีการเลี้ยงก็ศึกษาตามอินเตอร์เน็ต เลี้ยงในแบบที่ตนเองเข้าใจ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะจากการทำบัญชีฟาร์ม ตัวเลขของรายรับและรายจ่ายใกล้เคียงกันมาก ทำให้ตนรู้สึกท้อและอยากจะเลิกอาชีพนี้ แต่ด้วยความบังเอิญได้รู้จักกับหมอที่รักษาโคนมท่านหนึ่ง ได้แนะนำวิธีการเลี้ยงโคนมโดยเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพื่อลดการเจ็บป่วยให้น้อยลง เพราะต้นทุนการรักษาโคนมค่อนข้างมีต้นทุนที่สูง ถ้าหากสามารถปฏิบัติดูแลโคนมด้วยวิธีธรรมชาติได้ก็จะช่วยให้สุขภาพโคนมดีและให้น้ำนมคุณภาพ

ทั้งนี้การเลี้ยงในแบบธรรมชาติสิ่งสำคัญก็คือการดูแลเรื่องอาหาร โดยฟาร์มจะเน้นทำอาหารให้โคนมเอง เนื่องจากมีพื้นที่กว่า 10 ไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์อย่างเดียว และมีระบบน้ำไว้ใช้ในแปลงตลอดทั้งปี โดยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ใช้แทนพลังงานน้ำมันในการสูบน้ำ แต่ถ้าเป็นในส่วนของกากถั่วเหลือง และถั่วอบ ฟาร์มจะซื้อจากตลาดเพราะไม่สามารถผลิตได้ แต่ก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มาก ซึ่งหลังจากตนได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพของโคนมด้วยการเน้นปลูกพืชอาหารสัตว์เอง ผสมอาหารใช้ในฟาร์มเอง โดยมีสูตรเฉพาะการเลี้ยงโคนม และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ หากมีความจำเป็นก็ใช้น้อยที่สุด ทำให้โคนมมีสุขภาพแข็งแรง ให้น้ำนมดีทั้งคุณภาพและปริมาณ

ปัจจุบัน “ณคร ฟาร์ม” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว มีโคนมทั้งหมด 44 ตัว ตัวผู้ 10 ตัว รีดนมได้วันละ 380 กิโลกรัม เฉลี่ยปีหนึ่งรีดนมได้ 18 ลิตร/ตัว/วัน จากการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนการผลิตลดลงมาก ตัวเลขรายรับรายจ่ายมีสัดส่วนที่น่าพอใจมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน ทำให้สามารถยืนอยู่ได้ในอาชีพพระราชทานอย่างมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรจากพื้นที่อื่นๆ เข้ามาศึกษาและขอคำแนะนำการเลี้ยงอยู่เสมอ

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com