ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

โอกาสทอง “มันเส้น” พาณิชย์เผยจีนต้องการใช้ผลิตอาหารสัตว์เพิ่ม หลังข้าวโพดปรับตัวสูง – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดีผู้ส่งออก จีนต้องการมันเส้นเพิ่ม เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ หลังราคาข้าวโพดปรับตัวพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เริ่มเปิดดำเนินการ ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น คาดรองรับผลผลิตมันเส้นไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี พร้อมแนะผู้ส่งออกอย่าได้แคร์ หากถูกกดราคา เหตุมีตลาดรองรับเยอะ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ราคาข้าวโพดของจีนซึ่งเป็นธัญพืชทดแทนมันสำปะหลังที่สำคัญ พบว่าปัจจุบันราคาข้าวโพดจีนปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ โดย ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564 ราคาข้าวโพดเฉลี่ย ณ มณฑลซานตงอยู่ที่ 3,080 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้น 69.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,817 หยวนต่อตัน เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวโพดไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินค้ามันเส้นของไทยแข่งขันได้ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกมันเส้นของไทยที่จะเร่งขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ในมณฑลที่หลากหลายนอกเหนือจากตลาดเดิม คือ เจียงซูและซานตง

“ได้รับรายงานว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจีนตอนล่างในพื้นที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และมณฑลฝูเจี้ยน ได้ปรับสูตรอาหารสัตว์ของตนเพื่อใช้มันสำปะหลังทดแทนข้าวโพดที่มีราคาสูงมากในขณะนี้ โดยได้แสดงความต้องการนำเข้ามันเส้นของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคกลางของจีนแถบมณฑลหูเป่ย์ได้ทยอยเปิดดำเนินการผลิตแล้ว เนื่องจากราคาแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังที่อยู่ในระดับ 7,250 หยวนต่อตัน จูงใจให้โรงงานเพิ่มกำลังการผลิต จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ส่งออกไทยจะขยายการส่งออกมันเส้นไปยังตลาดใหม่ข้างต้น” นายกีรติกล่าว

ทั้งนี้ จากความต้องการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถรองรับมันเส้นไทยได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี หรือเทียบเท่าหัวมันสด 3.75 ล้านตันต่อปี ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นตลาดของผู้ขาย หากผู้นำเข้ามันเส้นรายใหญ่กดราคารับซื้อ ผู้ส่งออกไทยสามารถจำหน่ายมันเส้นให้กับมณฑลอื่นๆ นอกเหนือจากเจียงซูและซานตงซึ่งเป็นตลาดเดิมได้ และหากผู้ส่งออกมันเส้นรายใดต้องการคำแนะนำในการขยายตลาดไปยังมณฑลใหม่ๆ สามารถติดต่อไปยังสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคจีนได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com