สัตว์ปีก (Poultry)

“ไก่ไข่” ไม่เกิน 500 ตัว ต้องใช้ทุนเท่าไหร่? – ปศุศาสตร์ นิวส์

หลายคนอาจสงสัยว่าการเลี้ยง “ไก่ไข่” ที่จำนวนไม่มาก ขนาด 100 – 500 ตัว จะต้องทำเป็นฟาร์มยืนกรงหรือเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ อย่างไหนดีกว่ากัน ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่ในจำนวนประมาณนี้ ถือเป็นการเลี้ยงหรือเป็นฟาร์มขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้ หรือการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เพื่อต้องการศึกษา เรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และทำความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ไข่ให้มากขึ้น เมื่อเกิดความชำนาญและเข้าใจถี่ถ้วนแล้วจะขยับขยายเพิ่มเติมจนเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถทำได้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับงบประมาณการลงทุนของแต่ละคน

ฉะนั้นคงอยากทราบว่า การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 100 – 500 ตัว จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ดังนั้นเพื่อให้ดูง่ายขึ้นขอยกตัวอย่างที่จำนวน 500 ตัว (แบบกรงตับ 2 ชั้น) หากใครเลี้ยงจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่า งบประมาณก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนตามลำดับ

เลี้ยงไก่ไข่กับการลงทุน

โรงเรือนไก่ไข่ สำหรับไก่ไข่ที่มีอายุ 7 สัปดาห์ขึ้นไป แนะนำให้เลี้ยง 5 – 6 ตัว ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร ดังนั้นที่จำนวนไก่สาว 500 ตัว จะต้องใช้โรงเรือนขนาด 6 x 14 = 84 ตร.ม. (ความสูงตั้งแต่ 2.5 ม. ขึ้นไป เพื่อความโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก) หลังคาสามารถกันแดดและฝนได้ อาจทำจาก กระเบื้อง สังกะสี หรือใบจาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และอุปกรณ์ที่หาได้สะดวกในท้องถิ่นนั้นๆ ราคาประมาณ 35,000 บาท

ค่าอุปกรณ์เลี้ยงไก่ รวมทั้งกรงตับ 2 ชั้น รางน้ำ รางอาหาร คิดเฉลี่ย 65 บาทต่อตัว ดังนั้น = 500 x 65 = 32,500 บาท

ราคาพันธุ์ไก่ไข่สาว อายุ 16 สัปดาห์ ปัจจุบันราคาเฉลี่ยตัวละ 185 บาท คิดที่ 500 ตัว ประมาณ 92,500 บาท

ค่าอาหาร ไก่สาวที่มีอายุ 16 สัปดาห์ ต้องการอาหารประมาณ 120 กรัมต่อตัวต่อวัน ดังนั้น 1 วันจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร = 120 กรัม x 500 ตัว = 60,000 กรัม หรือ 60 กิโลกรัมๆละ 15 บาท ดังนั้นใน 1 วันจะต้องจ่ายเงินค่าอาหาร = 60 กก. x 15 บาท = 900 บาท

คำถามที่มักพบบ่อย คือ ไก่ไข่สาวเลี้ยงกี่เดือนถึงจะออกไข่ ดังนั้นขอตอบเลยว่าต้องเลี้ยงต่อไปอีก 2 สัปดาห์ถึงจะพร้อมออกไข่ (แต่จะเริ่มออกไข่จาก 1>2>3 จนกระทั่ง 85-95% ซึ่งไข่ชุดแรกจะมีขนาดเล็ก จากนั้นจะเริ่มมีขนาดฟองใหญ่ขึ้นตามลำดับ) เท่ากับว่า 14 วันแรกที่ลงไก่สาว x 900 บาท = 12,600 บาท

รวมรายจ่ายทั้งหมด 35,000 + 32,500 + 92,500 + 12,600 = 172,600 บาท

รายได้และกำไร

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกท่านเลี้ยงแล้วต้องมีรายได้และมีกำไร ฉะนั้นมาดูกันว่าไก่ไข่ ไข่วันละกี่ฟอง เมื่อไก่สาวเริ่มออกไข่ก็จะทำให้เริ่มมีรายได้จากการขายไข่ไก่ คิดค่าเฉลี่ยขั้นต่ำที่ 85% ของแม่ไก่ทั้งหมด (ควรมีตลาดรองรับ) ดังนั้นคิดจำนวนแม่ไก่ที่สามารถออกไข่ได้ = 500 x 0.85 = 425 ตัว ซึ่งไก่ไข่สามารถออกไข่วันละ 1 ฟอง แล้วขายราคาฟองละ 3 บาท ดังนั้นคิดรายได้จากการขายไข่ = 425 ตัว x 3 บาท = 1,275 บาท/วัน

หากหักรายจ่ายค่าอาหารออก 1,275 – 900 = 375 บาท/วัน ดังนั้นกำไรต่อเดือน = 11,250 บาท ก็ถือว่าพอใช้ได้สำหรับเป็นอาชีพเสริม หากเล็งเห็นความสำเร็จเช่นนี้ แนวคิดทำโรงเรือนขนาดเดียวกันเพิ่มอีกสัก 1 โรงเรือน รวมทั้งหมด 1,000 ตัว ดังนั้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน = 22,500 บาท พอจะมองเห็นตัวเลขคร่าวๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ การดูแลเอาใจใส่ด้วย เพื่อการออกไข่ที่สม่ำเสมอ อีกทั้งการหาแนวทางลดต้นทุน ทางด้านอาหาร เนื่องจากรายจ่ายส่วนนี้เป็นรายวัน ก็จะช่วยส่งเสริมให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

สำหรับไก่ไข่ปลดระวาง จะเป็นไก่ไข่ที่ให้ไข่ติดต่อกันประมาณปีครึ่ง (12-18 เดือน) ปรกติจะออกไข่ประมาณ 280 ฟอง/ปี สามารถสังเกตได้ง่ายคือ จะให้ไข่น้อยกว่า 60% ของรุ่นหรือล็อตเดียวกัน สามารถมีรายได้จากการขายเป็นไก่เนื้อได้ ดังนั้นควรหาไก่ไข่สาวมาทดแทนเพื่อผลผลิตที่ต่อเนื่องต่อไป ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ยังคงสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ อาจตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อไป ส่วนของไก่ไข่สาว หากสามารถเพาะเลี้ยงเองได้ ก็จะช่วยลดต้นทุนส่วนนี้ลงไปได้

SPONSORED : คลิกเลย

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com