ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

กรมการค้าภายในจับมือสมาคมไข่ไก่ตรึงราคาไม่ให้กระทบประชาชน ย้ำไม่ต้องกักตุน – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมการค้าภายในจับมือสมาคมไข่ไก่ ตรึงราคาไม่ให้กระทบประชาชนช่วงโควิด-19 ย้ำไม่ต้องกักตุน สินค้ามีเพียงพอ เตือนพวกฉวยโอกาสกักตุน-ขึ้นราคา มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง บริหารจัดการสินค้าไข่ไก่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันการระบาด โดยทุกสมาคมยินดีตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ เพื่อให้ราคาขายปลีกทรงตัว และจะกระจายไข่ไก่เข้าสู่ตลาดและทุกแหล่งจำหน่ายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยทุกสมาคมยืนยันว่าไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอไม่ขาดตลาดอย่างแน่นอน ประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุน

สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค กรมฯ ได้ประสานผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมสต๊อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และจากการหารือกับผู้ผลิตสินค้า พบว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพออย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจและไม่จำเป็นต้องกักตุน

ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com