ข่าว (News) สุกร (Pig)

“ไทย” ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร แล้ว 24 จังหวัด – ปศุศาสตร์ นิวส์

ชาวหมูทุกท่านทราบกันดีว่า “โรค ASF ในสุกร” เป็นโรคที่มีความรุนแรง และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสุกรเป็นอย่างมาก ไม่มีวัคซีนและการรักษา (ทำลายอย่างเดียว) แต่โรคดังกล่าวนี้ “ไม่ติดต่อสู่คน” จึงมีการประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร ออกมาเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉะนั้นผู้ใดที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ (สุกร , หมูป่า) รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นๆ ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558

ปัจจุบันประเทศไทยประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรค ASF ในสุกร แล้ว 24 จังหวัด (ข้อมูลกรมปศุสัตว์) มีดังต่อไปนี้

จังหวัดประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค (21 จังหวัด)
• ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) : เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
• ภาคตะวันออก : สระแก้ว จันทบุรี และตราด
• ภาคตะวันตก : ราชบุรี
• ภาคใต้ : ระนอง

จังหวัดประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังบางส่วน (3 จังหวัด)
• ตาก (5 อำเภอ) : อุ้มผาง​ แม่สอด​ ท่าสองยาง​ แม่ระมาด​ และพบพระ
• พิษณุโลก (2 อำเภอ) : ชาติตระการ และนครไทย
• เพชรบุรี (2 อำเภอ) : หนองหญ้าปล้อง และแก่งกระจาน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สายด่วน Call Center 063-225-6888 หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com