กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

10 ข้อปฏิบัติ!!! เพื่อป้องกันโรค ASF ที่เกษตรกรควรรู้ – ปศุศาสตร์ นิวส์

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) ชั่วโมงนี้ต้องตระหนักถึงความรุนแรงและอันตรายกับสุกรในฟาร์มเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน และยังไม่มีการรายงานว่าเกิดการระบาดในประเทศไทย แต่สร้างความกังวลใจให้กับผู้เลี้ยงหมูไม่น้อย เนื่องจากไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษา เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถอยู่ได้นานในสภาพแวดล้อมปกติ หรือแม้กระทั่งในซากหมู สร้างความเสียหายในอุตสาหกรรมสุกรมาแล้วหลายประเทศ 

ดังนั้นเมื่อมี 10 ข้อห้าม!!! ที่เกษตรกรปฏิบัติ (บทความที่แล้ว) เกี่ยวกับการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) แล้ว การเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าว เกษตรกร/ฟาร์มควรปฏิบัติ 10 ข้อ ดังนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการป้องกันโรค

ขอบคุณที่มา : CPF Swine Veterinary Service

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com