กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

10 ข้อห้าม!!! การป้องกันโรค ASF ที่เกษตรกรควรปฏิบัติ – ปศุศาสตร์ นิวส์

ณ เวลานี้ ไม่มีใครไม่รู้จักโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน และยังไม่เกิดการระบาดในไทย แต่สร้างความกังวลใจให้กับผู้เลี้ยงหมูไม่น้อย เนื่องจากไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษา เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถอยู่ได้นานในสภาพแวดล้อมปกติทั่วไป หรือแม้กระทั่งในซากหมู สร้างความเสียหายในอุตสาหกรรมสุกรมาแล้วหลายประเทศ 

ดังนั้นลองดู 10 ข้อห้าม!!! ที่เกษตรกรควรปฏิบัติ เพื่อการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ห้ามนำเศษอาหารจากครัวเรือนใช้เลี้ยงหมู
2. ห้ามนำเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากเนื้อหมูเข้าไปกินในฟาร์ม
3. ห้ามให้สัตว์พาหะเข้าเขตฟาร์มหมู
4. ห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมฟาร์ม
5. ห้ามนำอุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัวที่ไม่จำเป็นเข้าฟาร์ม
6. ห้ามรถขนส่งหมูจากภายนอกฟาร์มเข้าเขตฟาร์ม
7. ห้ามรถลูกค้าเข้ามาซื้อหมูที่ฟาร์ม
8. ห้ามรับหมูทดแทนจากแหล่งอื่นเข้าฟาร์ม
9. ห้ามใช้น้ำจากภายนอกฟาร์ม ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำที่มีระบบบำบัดน้ำเลี้ยงหมู
10. ห้ามขายหรือนำหมูป่วย/ตาย ออกนอกฟาร์ม

ขอบคุณที่มา : CPF Swine Veterinary Service

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com