กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

CPF ซื้อธุรกิจสุกรในรัสเซีย มูลค่ากว่า 9.9 พันลบ. คาดแล้วเสร็จ ม.ค. 65 – ปศุศาสตร์ นิวส์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ทุ่มเงินรวมกว่า 9,900 ล้านบาท ซื้อธุรกิจสุกรในรัสเซีย เพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจสุกรในรัสเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น คาดธุรกรรมครั้งนี้แล้วเสร็จ ม.ค. 2565

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัทฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า CPF ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ชื่อ LLC RBPI Voronezh เพื่อดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย จากผู้ขายทั้ง Tönnies Russland Agrar GmbH และ RKS Agrarbeteiligungs GmbH และ Tönnies Holding ApS & Co. KG ซึ่งเป็นบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี

โดยชำระค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 22,000 ล้านรัสเซียรูเบิล หรือราว 9,900 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและภายในกลุ่ม ดังนั้นจะทำให้บริษัทได้หุ้นทั้งหมดใน LLC Agro-Sojuz TS และ LLC Mjaso-Sojuz T (บริษัทเป้าหมาย) และหนี้เงินกู้ยืมที่ผู้ขายให้กู้ยืมแก่บริษัทเป้าหมาย และเมื่อการทํารายการแล้วเสร็จบริษัทเป้าหมายและบริษัทย่อยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ โดยคาดว่าการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2565

ทั้งนี้สำหรับบริษัทเป้าหมาย เป็นบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศรัสัเซีย และถือเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทในกลุ่ม APK-Don ซึ่งประกอบด้วย 1. JSC Alekseevsky Mischfutterwerk 2. JSC Alekseevsky Bacon 3. JSC Agro-Oskol 4. LLC APK Don 5. LLC Donskoy Bacon 6. LLC MPK Belgorod 7. LLC Agro-Ostrogozhsk และ 8. LLC Chochol-Trostjanka โดยกลุ่ม APK-Don ประกอบธุรกิจเพาะปลูกพืชไร่ ผลิตอาหารสัตว์ เพาะพันธุ์สุกร และฟาร์มสุกร ในเขต Belgorod และ Voronezh ของประเทศรัสเซีย

โดยปี 2563 มีรายได้ 4,709 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 724 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 7,845 ล้านบาท หนี้สิ้นรวม 6,030 ล้านบาท 

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจะทําให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการขยายธุรกิจสุกรในรัสเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ขอบคุณที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com