ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

DLD 4.0 แอพฯ ที่ชาวปศุสัตว์ควรมีติดเครื่อง – ปศุศาสตร์ นิวส์

ทันเหตุการณ์ ด้วยแอพพลิเคชั่น DLD 4.0

กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนทั่วไป สามารถร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ แจ้งการเกิดโรคระบาด แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ เช่น การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ การลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์- ซากสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เถื่อน การใช้สารเร่งเนื้อแดงผสมอาหารสัตว์ การทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น

รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือทางด้านปศุสัตว์ กรณีเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม-ภัยแล้ง โดยสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ สภาพพื้นที่การเกิดโรค และอาการสัตว์ป่วย ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที ทำให้กรมปศุสัตว์สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

DLD 4.0 เป็นแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนภารกิจกรมปศุสัตว์ นอกเหนือจากการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือการแจ้งเหตุด้วยตนเอง ทำให้กรมปศุสัตว์สามารถเฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ และสามารถบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ได้แล้ว (มีติดเครื่องไว้ไม่เสียหลาย)

ขั้นตอน

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com