ข่าว (News) สุกร (Pig)

PRRS ระบาด ฟาร์มหมูเมืองนครพนม ทำลายยกคอก – ปศุศาสตร์ นิวส์

(4 ก.ย.64) นายชำนาญ ศรีสงค์ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แจ้งว่ามีหมูในพื้นที่ตำบลนาราชควาย ตายจากโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ซึ่งคาดว่าการติดเชื้อโรคระบาดดังกล่าว น่าจะมาจากหลายช่องทาง เช่น จากบุคคลในตำบลไปสัมผัสมาจากพ่อค้าเร่รับซื้อหมู ที่เข้ามาซื้อหมูภายในตำบล ทำให้ต้องทำลายหมูในเขตโรคระบาด จำนวน 5 คอก ทำลายหมู 94 ตัว

สำหรับการเยียวยาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม (ภายใต้การประเมินราคาของคณะกรรมการ) จ่ายเงินช่วยเหลือชดเชยเกษตรกร 75% จากราคาประเมิน ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชยมีจำนวน 5 ราย มีหมูรวมกันทั้งหมด 94 ตัว จ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 363,956.50 บาท

นอกจากนี้ขอเตือนให้ผู้เลี้ยงหมูทุกพื้นที่เฝ้าระวังโรคดังกล่าวด้วย หากพบหมูมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัดทันที

ขอบคุณที่มา : พร้อมพันธ์ กุลภา ข่าวนครพนม

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com