ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

กกร. เห็นชอบ เพิ่ม “ไก่-เนื้อไก่” เป็นสินค้าควบคุม

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ขึ้นบัญชีควบคุม ไก่-เนื้อไก่ พร้อมกำหนดมาตรการเข้ม ผู้เลี้ยง 1 แสนตัวขึ้นไป โรงชำแหละ 4 พันตัวต่อวัน ต้องแจ้งปริมาณ สต๊อก และต้นทุนจำหน่ายทุกเดือน เตรียมชง ครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ ว่า วันนี้มีการประชุม กกร. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม และให้ความเห็นชอบกำหนดมาตรการให้ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป และโรงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 ตัวต่อวัน แจ้งปริมาณ สต๊อก และต้นทุนราคาจำหน่ายทุกเดือน โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ยังมีมติให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 55 โรง แจ้งต้นทุนราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต และสต๊อก รวมทั้งกำหนดมาตรการให้การปรับราคาต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในเรื่องของการกำกับราคาไก่ ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันมา 2 ครั้ง และกำหนดราคาหน้าฟาร์มและราคาจำหน่ายไก่ในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่งในภาพรวมถือว่าสามารถตรึงราคาไก่ไว้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และยังได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในประชุมร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านไก่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดต่อไป เพื่อไม่ให้มีการซ้ำเติมอาหารทางเลือกกับผู้บริโภค

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com